Precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

15.janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”. Izmaiņas noteikumos precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus un nodrošina nemainīgu atbalsta saņemšanas nosacījumu piemērošanu. Grozījumos precizēts atbalsta nosacījums par jaunaudžu kopšanu. Jaunaudzi uzskata par kopjamu, ja tajā jākopj vismaz 500 koki uz hektāra vai audzējamo koku skaits jāsamazina par 500 kokiem hektārā. Savukārt, lai novērstu pretrunu ar Meža likumu, šajos noteikumos precizēts termina “jaunaudze” lietojums, tādejādi nodrošinot  nemainīgu atbalsta saņemšanas nosacījumu piemērošanu arī turpmāk. Izmaiņas noteikumosstāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma„Latvijas Vēstnesis”tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270490&mode=mk&date=2013-01-15 Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622 viktorija.kalnina@zm.gov.lv