Uzsāk akcizētās dīzeļdegvielas iesniegumu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests no 10.aprīļa līdz 1.jūnijam uzsāk akcizētās dīzeļdegvielas iesniegumu pieņemšanu. Tie, kuri reģistrējušies LAD kā EPS lietotāji, platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam var iesniegt jau no 8.aprīļa, bet tie, kas ieniedz papīra formā, iesniegumus un lauku bloku kartes varēs saņemt pie manis no 16.aprīļa Skrundas novada domē un pieņemšanas laikā - pagastos. Anita Miķelsone
Skrundas novada lauku attīstības konsultante
63350464; 26213462
anita.mikelsone@llkc.lv