Skrundas novadā izmanto iespēju nodot elektropreces

Ikvienam Skrundas novada iedzīvotājam bija iespēja nodot nevajadzīgās un savu laiku nokalpojušās elektropreces. Elektroiekārtas satur kaitīgas vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie atkritumu konteineriem. Bez maksas tās varēja nodot Skrundas novada pagastu pakalpojumu pārvaldēs. Vairāk stāsta Skrundas TV.