Skolēnu vecāku ievērībai!!!

Skolēnu vecāku ievērībai!!!

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka saistībā ar dabas stihiju- valstī dziļāko sniega segu, kāda konstatēta Kuldīgas novadā, – otrdien un trešdien visas Kuldīgas novada skolas, izņemot Viduskurzemes pamatskolu-attīstības centru, strādās attālināti, katrā izglītības iestādē nodrošinot dežūrklasi.

Otrdien un trešdien nekursēs pagastu skolēnu autobusi.

Pirmskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupu vecāki aicināti bērnus paturēt mājās, bet nepieciešamības gadījumā bērni iestādē tiks uzņemti un iestādes strādās.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar savas izglītības iestādes vadītāju.