Skrundas vidusskola piedalās konkursā “Misija Jūra 2030”

Skrundas vidusskola piedalās konkursā “Misija Jūra 2030”

Balvas un pateicības rakstus no Latvijas Ekonomikas ministres Ilzes Indriksones saņēmuši Skrundas vidusskolas 8.a klases skolēni par iegūto 2.vietu konkursa “Misija Jūra 2030” ūdens ieguves metožu pētījumā un 1.vietu video skatītāju balsojumā. Savukārt Skrundas vidusskolas 9.b klases jaunieši iekļuva starp 10 labākajām klasēm “Misija Jūra 2030”  zināšanu spēlē 8.-9.klašu grupā.

Kā balvu par panākumiem konkursā, skolēni saņēma Eksperimentu komplektus un aprīkojums trīs dažādu eksperimentu veikšanai. Tā, piemēram, 8. un 9. klašu skolēni veiks ūdens kvalitātes mērījumus, kā arī uzzinās, kā izmantot ūdens enerģiju un elektrolīzes procesā iegūt ūdeņradi.

“Misija Jūra 2030” ir daļa no Latvijas valsts tēla stratēģijas, kuru īsteno LIAA. Misijas mērķis ir veicināt Latvijas iesaisti starptautiski aktuālu problēmu risināšanā. Viena no šādām problēmām – tīra ūdens pieejamība. Ar “Misiju Jūra 2030” iestājamies par reģionam nozīmīga resursa – Baltijas jūras – atjaunošanu, radot apstākļus un instrumentus, lai ilgtermiņā novērstu jūras bojāeju, jo Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē

Kopumā konkursā piedalījās 1176 skolēni no 67 klasēm, bet eksperimentu komplektus saņems 56 klases visā Latvijā.