Dzejas pēcpusdiena Nīkrācē

Dzejas pēcpusdiena Nīkrācē 11.februārī, Nīkrāces bibliotēkai sadarbojoties ar Rudbāržu bibliotēkas vadītāju Mārīti Kviesi un Nīkrāces kultūras darba organizatori Ingu Ezerieti, Nīkrāces atpūtas centrā notika dzejas pēcpusdiena: „Mēs viens otram”, kura bija veltīta visu mīlētāju dienai – Valentīndienai. Savu dzeju lasīja Mārīte Kviese no Rudbāržiem un Harijs Krūze no Jelgavas, kurus saista patiesa draudzība. Lūgums (M.Kviese)
Zvaigžņotās debesīs raugoties,
Zvaigznītēm lūdzu tik vienu.
Vienu, tik vienu lūgumu
Sūtu es Visumā plašajā:
Palīdziet atgūt man spēku,
Spēku, kas vājuma brīžos
Sapurinātu mani un paceltu mazliet.
Es pastiepju rokas
Un lūdzu.
Lūdzu
Un sajūtu maigu pieskārienu
Kā atbildi man -
Mēs tev palīdzēsim!
Dosim tev spēku,
Tu tikai tici!
Tici…


Apmaldīties (Harijs Krūze)
es trejos vārdos apmaldījos
kā purvā dzērveņogas meklējot
un domāju: vai tiešām tev ar vārdiem pietiks
jo man jau vairāk cita nav ko dot

es trejos vārdos apmaldījos
kā priedēs rudens vēja dēstītās
no dienas dienā taupīju tos citai reizei
pa vietām viss kad laika gaitā stās

es trejos vārdos apmaldījos
kā ceļinieks caur miglu soļodams
vien cerēdams ka pēkšņi ausīs saule
un zeltā atmirdzēs mans kāršu nams

es trejos vārdos apmaldījos
kā purvā dzērveņogas meklējot
vai tiešām tev ar trejiem vārdiem pietiks
jo man jau vairāk cita nav ko dot

Atcerieties, ka Valentīndiena ne ar ko daudz neatšķiras no pārējām mīlestības dienām. Sava mīlestība un rūpes par mīļoto cilvēku ir jāizrāda katru dienu, un, lai dāvātu ziedus, saldumus un mīļus vārdus, nav vajadzīga īpaša diena. Galvenais, lai tas nāk no sirds! Un to mēs šajā dzejas pēcpusdienā izbaudījām. Paldies Mārītei Kviesei un Harijam Krūzem par estētisko baudījumu!
Teksts- Daina Jaunzeme
 Foto- Inga Ezeriete