Fotoizstāde "Ezeri nākotnē”

Fotoizstāde No 1. novembra Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā foto izstāde "Ezeri nākotnē”.
Tā veidota Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam līdzfinansētā projekta ”Pārrobežu sadarbība ezeru ilgtspējīgai apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros. Izstādes mērķis ir pievērst plašākas publikas uzmanību tam, cik nozīmīgi ikvienam no mums ir iesaistīties ezeru izpētē, apsaimniekošanā un vides sakārtošanā, lai šis brīnišķīgais dabas resurss kalpotu mums pēc iespējas ilgāk un būtu par mājvietu un patvērumu pie ezera mītošiem dzīvniekiem un augiem. Projekta ietvaros tiek veicināta dabas resursu aizsardzība un ilgtspējīga apsaimniekošana ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā, kā arī veidota plašākas publikas izpratne par ezeru apsaimniekošanu un izpētes jautājumiem. Tā, piemēram, ir izstrādātas ”Ezeru sabiedriskā monitoringa” vadlīnijas, tajā skaitā ezeru novērojumu darba lapas, kuras var izmantot gan vietējās skolas, bērniem mācot bioloģiju, gan citi interesenti, kuri vēlas izpētīt ezera vidi un tajā notiekošos procesus. Izstāde jau viesojosies Saldū, Liepājā, Durbē, Talsos, Mērsragā, un Kuldīgā. Skrundas kultūras namā izstāde būs apskatāma līdz 2014. gada janvārim un turpmāk – ikvienā Kurzemes plānošanas reģiona kultūras iestādē.
  Foto un informāciju sagatavoja
Skrundas k/n. mākslinieciskās daļas vadītāja un
KPR  kultūras plānošanas speciāliste Irita Timbare