Miķeļdiena Nīkrāces pagastā

Miķeļdiena Nīkrāces pagastā 26.septembra pēcpusdienā Nīkrāces pagastā Miķeļdienu sagaidīja iedzīvotāji ar darbošanos pie saieta nama. Jau par tradīciju ir kļuvusi Nīkrāces jostas veidošana no dažādiem dabas materiāliem.
Paši pirmie ieradās pamatskolas jaunākie skolēni - piecgadīgo un sešgadīgo grupiņas. Kad bērni savu darbiņu pabeidza, tad tika nospriests, kas ir sanācis, kas redzams viņu jostas fragmentā. Minējumi bija dažādi, bet gala rezultātā nonāca pie secinājuma, ka viņiem ir upe un tilts.
Vēlāk pārējie pasākuma dalībnieki turpināja iesākto pārsvarā ar ziediem un āboliem. Kad nu jau trešā Nīkrāces josta bija pabeigta, tad pēc kopīgas fotografēšanās visi tika aicināti saieta namā pacienāties ar karstu piparmētru tēju un pirmssvētku gardumiem.
Liels paldies visiem dalībniekiem par dabas veltēm, darbošanos un kopā būšanu!
Teksts - Inga Ezeriete
Foto no Ingas Ezerietes foto arhīva