Modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”

21.februārī pl.16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē notiks MODES DEJU UN POPIELAS KONKURSS „ESI ZVAIGZNE!”, kuru organizē Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu. Pasākumā - konkursā „ESI ZVAIGZNE!” ļausim iemirdzēties gan lielām, gan mazām mūsu novada zvaigznītēm no Skrundas PII „Liepziediņš”, no Jaunmuižas pamatskolas, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas, Rudbāržu tautas nama, Skrundas vidusskolas, Skrundas kultūras nama modes dejām. Piedalīsies viesi - dejotāji no Kuldīgas centra „VIVA FITNESS”, kā arī Skrundas „dejojošās māmiņas” - deju grupa „ESENCES”.
Februāris un marts ir saspringts mēnesis izglītības iestādēm - notiek mācību olimpiādes un gatavošanās skatēm un konkursiem interešu izglītībā. Arī novada dejotājiem priekšā ir saspringts gatavošanās laiks. Pagājušo nedēļu mūsu pasākuma dalībnieki Lienes Alencēvičas deju grupa „Austriņas” savu dejotprasmi rādīja Saldus novada Lutriņos. Jau pēc nedēļas - 2. martā kultūras nama trīs modes deju grupas un deju grupa „ESENCES” Levitas Paulauskas vadībā dosies uz Kuldīgu, lai piedalītos pasākumā „AEROBIKAS FESTIVĀLS VIVA FITNESS 2013”. Savukārt „ESI ZVAIGZNE!” pasākuma dalībnieki Krišjānis un Linda darbojas Latvijas kantrī un vesterna deju grupā "Jautrie zābaciņi", kurā piedalās arī Skrundas un Rudbāržu līnijdejotāji. Janvārī "Jautrie zābaciņi" atgriezās ar uzvaru no pasaules čempionāta ASV.
Atbalstīsim mūsu novada dejotājus, apmeklējot pasākumu un izjūtot dejotprieku kopā ar dalībniekiem, atraktīvu žūriju un pasākuma atbalstītājiem: Skrundas novada Izglītības pārvaldi, SIA „ARFOS”, SIA „PARVI”, Z/S „VIESTURI”, SIA „LINDE PĀRTIKA”, SIA „ZIEDKĀTIŅI”.
Uz tikšanos pasākumā!
Svetlana Rudzīte,
Skrundas novada Izglītības pārvaldes
Interešu izglītības metodiķe