Mūsējie aizvadījuši Dziesmu un deju svētku skates

Mūsējie aizvadījuši Dziesmu un deju svētku skates 20.aprīlī pieci Skrundas amatiermākslas kolektīvi piedalījās Dziesmu un deju svētku atlases skatēs. Koru skate notika Saldū, bet dejotāji mērojās spēkiem Skrundas kultūras namā. Sieviešu koris „Sonante” (vadītāja - Laimdota Mūrniece, koncertmeistars - Jānis Āboliņš) ieguva I pakāpes diplomu ar 43 punktiem, senioru koris „Novakars” ieguva II pakāpes diplomu ar 39,78 punktiem.
Skrundas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Tikai Tā” (vadītāja - Dita Ņuņēvica) ieguva II pakāpes diplomu C grupā ar 36 punktiem. Deju kolektīvs „Virši” (vadītājs - Agris Sīlis) II pakāpes diplomu F grupā ar 39,4 punktiem. Deju kolektīvs „Mežābele” (vadītājs - Agris Sīlis) ieguva I pakāpes diplomu E grupā ar 40,1 punktu.
Uz gaidītajiem svētkiem visi kolektīvi sāks doties no 1.jūlija. Dziesmu un deju svētkos piedalīsies arī sieviešu vokālais ansamblis ‘’Romance’’ (vadītāja - Guna Pavilaite, koncertmeistare - Antrs Zuntnere) un audēju kopa (vadītājas -Linda Grīnberga, Anna Skarpa).
Teksts-Loreta Robežniece, Skrundas kultūras nama direktore
Foto- Aivita Emerberga