Nīkrācnieki spēlē teātri Slampē

Nīkrācnieki spēlē teātri Slampē 4.maija rītā Nīkrāces amatierteātris „Brinida” devās ceļā uz Slampi, lai piedalītos komēdiju festivālā „Vitamīns C”. Pasākumā piedalījās kolektīvi no dažādām Latvijas vietām- Laidzes, Rundāles, Īles, Jaunjelgavas, Saldus Druvas. Izrādes vērtēja šādi režisori- Zigrīda Ezeriņa un Vilnis Rullis.
Nīkrācnieki skatītājus iepriecināja ar Andra Niedzviedža lugu „Trīsarpus atraitnes” un nopelnīja atzinības rakstu par veiksmīgu muzikālā iestudējuma izveidi. Žūrijas simpātijas balvu pasniedza divām kolektīva dalībniecēm- Gitai Johansonei un Ingai Ezerietei. Festivāla dienas noslēguma daļā Nīkrāces kolektīva režisore aicināja nākamā gada augustā draugu kolektīvus braukt uz Skrundu, kad notiks lauku amatierteātru festivāls „Spēlēju, dancoju”.
Teksts- Inga Ezeriete
Foto- Oskars Miltovičs