Raņķu amatierteātra pirmizrāde

Raņķu amatierteātra pirmizrāde Raņķu amatierteātris skatītājiem nodeva A.Vilka viencēlienu „Brīnumputns”.
Viencēliens stāsta par kolhoznieku ikdienu- sacensību kombainieru starpā gan uz lauka, gan mīlas frontē. Protams, bija arī precēta pāra nedienas- nestrādāšana un netikumi. Izrādes režisore- Raimonda Vilmane. Lomās darbojās Inga Zeme, Kristiāna Apine, Jānis Ozoliņš, Gunārs Zeme, Juris Freijs un Aija Zeme.
Teksts- Aija Zeme