Skrundas audēju darbi Liepājā

26.februārī Skrundas audējas devās uz Liepāju , lai piedalītos Kurzemes novada tautas lietišķās mākslas izstādē. Izstādei tika atlasītas tradicionālās Kurzemes ķēžu segas, spoguļsegas, Kurzemes svītrainās un dreļļu audumu segas, kā arī lina galdauti un dvieļi, košie Kurzemes novada cimdi, zeķes, pinumi un podnieku darinājumi. Pozitīvi tika novērtēts Skrundas audēju darbs. No divpadsmit meistaru darbiem izstādē tika pieņemti vienpadsmit. Izstādē savu veikumu izrādīja Silva Puķe, Linda Grīnberga, Mirdza Veinbaha, Anna Skarpa un Gunta Rīnava.
Kurzemes novada tautas lietišķās mākslas izstāde tiks atklāta 8.martā Liepājas muzejā. Darbus varēs apskatīt līdz 24.martam.
Teksts- Irita Timbare, Skrundas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja