Skrundas kultūras nama amatiermāksliniekiem bagāta nedēļas nogale

Skrundas kultūras nama amatiermāksliniekiem bagāta nedēļas nogale 17.martā Skrundas kultūras nama senioru vīru vokālis ansamblis „Vecie zēni” un sieviešu vokālais ansamblis „Romance” piedalījās Kurzemes vokālo ansambļu konkursa pusfināla skatē, kura norisinājās Kuldīgas kultūras centrā. Ar labiem rezultātiem sveicam senioru vīru vokālo ansambli „Vecie zēni”(vadītājs Viesturs Meļķis, Jānis Āboliņš), iegūstot II pakāpes diplomu un 38,00 punktus, kā arī sieviešu vokālo ansambli „Romance”(Guna Pavilaite, Antra Zuntnere), iegūstot I pakāpes diplomu un 41,33 punktus. Konkursa II kārta turpināsies līdz 14.aprīlim.
Latvijas labākos vokālos ansambļus noskaidros Dziesmu un deju svētku nedēļā – 30. jūnijā. Konkursa finālu vērtēs starptautiska žūrija. Dziesmu un deju svētku nedēļā vokālo ansambļu programma būs plaša un daudzveidīga. Bez vokālo ansambļu konkursa fināla notiks reliģiskās mūzikas koncerts „Latviešu psalmu dziedājumi” Rīgas Sv.Jāņa baznīcā, laicīgās mūzikas koncerts „Putns ar zīda asti” Doma dārzā (nakts koncerts, pl.23.00) un bērnu vokālo ansambļu koncerts „Jūriņā” Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. 6. jūlijā Rīgas ielās, skvēros un parkos norisināsies Latvijas vokālo ansambļu koncertmaratons.
Savukārt jauniešu deju kolektīvs „Tikai tā” un senioru deju kolektīvs „Virši” devās uz kopmēģinājumu Kuldīgā, lai precizētu obligātā repertuāra deju horeogrāfisko teksta zīmējumu un māksliniecisko izpausmi. Deju kolektīvu skate notiks Skrundas kultūras namā 20.aprīlī.
Arī Skrundas kultūras nama amatierteātris „SAAN” pirmo reizi piedalījās Rīgas/Kurzemes reģionu amatierteātru iestudējumu skatē Tukumā. Amatierteātru eksperte Dace Vilne uz skati izvirzīja SAAN iestudēto B.Jukņevičas komēdiju "Ak, šī jaukā lauku dzīve". Tukumā izrādes vērtēja režisors Valdis Lūriņš, režisors Armands Ekštets un LKA studente Ilze Lūka. Eksperti izrādi novērtēja kā krāsainu un asprātīgu, slavēja aktieru spēli. Izrādes koptēlam pietrūka scenogrāfijas. Skatītāji dzīvoja līdzi izrādei, zālē bieži atskanēja jautri smiekli. SAAN šī ir jau septītā sezona. Izrāde "Ak, šī jaukā lauku dzīve" tika spēlēta jau piecpadsmito reizi. Ar šo iestudējumu SAAN viesojies gan Skrundas apkārtnē, gan Grobiņā, Durbē, Kazdangā, Lubānā.
Sveicam kolektīva vadītājus un dalībniekus par ieguldīto darbu, dziedāt prieku, dejotprieku un spēlēt prieku
Teksts un foto - Irita Timbare, Skrundas k/n mākslinieciskās daļas vadītāja