Skrundas novada vokālie ansambļi izvirzīti konkursa 2. kārtai

17.februārī Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu vokālie ansambļi piedalījās vokālo ansambļu konkursā Brocēnu kultūras centrā. Konkursu vērtēja pārstāvji no Latvijas Vokālo ansambļu asociācijas: Mārīte Puriņa, Andris Sējāns un Rihards Dubra. Konkursā piedalījās 14 kolektīvi. 1.pakāpes diplomu un 41.00 punktu saņēma Skrundas sieviešu vokālais ansamblis „Romance” (vadītāja - Guna Pavilaite, Antra Zuntnere), savukārt 2.pakāpes diplomu ar 39,11 punktiem saņēma Skrundas kultūras nama senioru vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” (vadītājs - Viesturs Meļķis, Jānis Āboliņš), kā arī Nīkrāces pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Diantus” (vadītāja - Sarmīte Pavilaite), iegūstot 2.pakāpes diplomu un 36,00 punktus. Visi kolektīvi tiek izvirzīti konkursa 2.kārtai, kurš notiks 17. martā Kuldīgas kultūras centrā.
2013.gada vokālo ansambļu konkursa fināla dalībnieku sastāvs būs atkarīgs no konkursa dalībnieku sekmēm konkursa 2. kārtā. Tas noteiks dalībnieku izvēli tematiskajiem svētku koncertiem "Latviešu psalmi", "Putns ar zīda asti" un "Jūriņā", t.sk. izvērtējot vokālo ansambļu sniegumu iepriekšējo gadu skatēs.
Pēc konkursa 2.kārtas tiks noskaidroti arī sadziedāšanās XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā Rīgas, Vecrīgas ielās, skvēros un parkos.
Esam priecīgi un pateicīgi kolektīviem par veikumu un ieguldīto darbu, gatavojoties vokālo ansambļu konkursam.
Lai dziesma skan Jūsu sirdīs un acīs, tā piepildot savu dzīvi un popularizējot mūsu mazo Skrundas novadu.
Irita Timbare, Skrundas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja