Skrundas novada „zvaigznītes” iemirdzas konkursā „Esi zvaigzne!”

Skrundas novada „zvaigznītes” iemirdzas konkursā „Esi zvaigzne!” 21.februārī Skrundas kultūras namā notika modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”, kuru organizēja Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu. VIDEO Pasākumā savus talantus gan dejā, gan popielā, attēlojot vietēja un pasaules mēroga zvaigznes, demonstrēja bērni no Skrundas PII „Liepziediņš” (vadītājas- Sarmīte Pavilaite un Kristīne Skudra), skolēni no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas- deju kolektīvs „Austriņas” (Liene Alenceviča) un Rudbāržu tautas nama līnijdejotāji „Jautrie zābaciņi” (vadītāja- Inese Jasinska), skolēni no Skrundas vidusskolas- gan individuāli (Ieva Apermane un Karīna Kaļķukalna), gan pārstāvot Skrundas kultūras nama jaunāko, vidējo un vecāko modes deju grupu (vadītāja- Levita Paulauska). Popielas daļā piedalījās Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolēni (vadītāja- Svetlana Rudzīte) un Jaunmuižas pamatskolas skolēni (vadītāja- Lāsma Freimane). Pasākumu kuplināja arī viesi- Kuldīgas novada pirmsskolas audzēkņi un skolēni no deju studijas „VIVA FITNESS” (vadītāja- Inese Astaševska) un Skrundas dejojošās māmiņas- deju grupa „ESENCES”. Pasākumā īpaši atraktīvus un radošus sniegumus demonstrēja arī deju skolotāji un žūrijas pārstāvji.
Deju un Popielas konkursu vērtēja: žūrijas priekšsēdētājs - Jānis Buķelis, JDK „Tikai tā” vadītāja Dita Ņuņēvica, salona „Skaistuma laboratorija” pārstāve Sindra Bloka, topošā kultūras menedžere Zane Muceniece. Deju konkursā žūrija visām grupām piešķīra nominācijas. Kopvērtējumā nedaudz augstāks punktu skaits bija Ineses Astaševskas un Levitas Paulauskas dejotājiem, tikai par diviem punktiem atpalika „Jautrie zābaciņi”, „Austriņas” un „Liepziediņa” dejotāji. Tāpat tika atzīmēta Ievas un Karīnas drosme un centība, patstāvīgi sagatavojot priekšnesumu un uzstājoties publikas priekšā.
Savukārt Popielas konkursā 1. vieta tika „Bermudu divstūrim”- DISKO (DS ”VIVA FITNESS” grupa XTC), 2. vieta- Emily „Big World” (Levitas Paulauskas vecākā deju grupa), 3. vieta- Shakira „WAKA, WAKA” (DS ”VIVA FITNESS” grupa „Ķipari”). DEJU SKATĪTĀJU SIMPĀTIJU ieguva deja „Kazachok” (Levitas Paulauskas jaunākā deju grupa), bet POPIELAS SKATĪTĀJU SIMPĀTIJU ieguva Barby Girl (Levitas Paulauskas vidējā deju grupa). Īpašās žūrijas specbalvas tika pasniegtas visatraktīvākajiem un centīgākajiem konkursa dalībniekiem: Kristapam Gailītim, Tīnai Eglītei, Nikam Rožukalnam un Alisei Dorbei.
Žūrijas pārstāve Zane Muceniece atzina, ka pasākums izdevās ļoti jauks un interesants. Bija redzams, ka dalībnieki īpaši rūpīgi tam gatavojušies. Savukārt žūrijas pārstāve Dita Ņuņēvica atzīmēja, ka gatavošanās konkursam ir likusi gan skolēniem, gan pedagogiem sasparoties, pieliekot papildus spēku un pūliņus, lai rezultāti būtu pēc iespējas labāki. Žūrijas pārstāvei patika arī Popielas daļa, kurā dalībnieki bija padomājuši gan par šovu, gan par tērpiem, gan par izpildījumu. Konkursa iedalījums divās daļās ļāva parādīt skolēnu spēju daudzpusību. Žūrija izteica cerību, ka Skrundas novada deju un Popielas konkurss varētu turpināties kā tradīcija arī citus gadus, piesaistot vairāk skolēnu no sava un kaimiņu novadu skolām. Pasākuma noslēgumā ikviens dalībnieks tika pie balvām un gardumiem, ko bija sarūpējuši uzņēmumi SIA „ARFOS”, SIA „PARVI”, Z/S „VIESTURI”, SIA „LINDE PĀRTIKA”, SIA „ZIEDKĀTIŅI”, kā arī Skrundas novada Izglītības pārvalde.
Īpašs paldies Skrundas k/n direktorei Loretai Robežniecei, deju kolektīvu vadītājiem, novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī pasākuma komandai: vadītājam Robertam Emerbergam, asistentēm Annai Bivbānei un Zanei Zeltiņai, skaņu un gaismas operatoram Uldim Arājumam, fotogrāfei Santai Gorsvānei.
Teksts- Svetlana Rudzīte
 Foto- Santa Gorsvāne