Skrundenieki Dziesmu un Deju svētkos

Skrundenieki Dziesmu un Deju svētkos No 30.jūnija līdz 7.jūlijam, kad Latviju pieskandināja XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, dalībnieku rindās bija arī 124 Skrundas novada ļaudis - deju kolektīvi „Mežābele”, „Virši”, „Tikai tā!”, sieviešu koris „Sonante”, senioru koris „Novakars”, audējas un sieviešu vokālais ansamblis. Mēģinājumu un pasākumu grafiks dalībniekiem bija ļoti noslogots. Visu paaudžu dejotāji gatavojās deju lieluzvedumam „Tēvu laipas”, savukārt dziedātāji – noslēguma koncertam „Līgo!”. Senioru koncertā Skrundu pārstāvēja „Novakars”. Lietišķās mākslas meistaru darbi joprojām apskatāmi Rīgas izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa”. Audēja Anna Skarpa atzina, ka redzēt savu darbu Dziesmu svētku izstādē audējai ir liels gods. Vecrīgas ielās koncertēja vokālie ansambļi. „Mēs esam svētkiem gatavojušies visu svētku cēlienu – 5 gadus, domājuši par tērpiem, ejot gājienā, priecēja skaistie vimpeļi, kuros ielikta audēju sirds. Tā arī ir daļa no Dziesmu svētkiem, kad tu redzi, ka ieguldītais darbs un laiks priecē citu cilvēku sirdis,” sacīja Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece. „Šodien ir svētku augstākais punkts, kulminācija, uz kuru ejam piecus gadus. Mēs dzirdam sveicienus no mūsu draugiem, arī no svešiem garām gājējiem, un tas rada vārdos nepasakāmas sajūtas,” tā pirms došanās gājienā atzina Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga.
 Dalībnieki no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem mājoja Rīgas Hanzas vidusskolā. Par viņu drošību tur rūpējās Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbinieki. Iepriekšējās reizēs tas bijis uzticēts Valsts policijas darbiniekiem. „Tas aktīvākais darba laiks mums sākās ap vienpadsmitiem vakarā, kad svētku dalībnieki atgriezās no mēģinājumiem, līdz kādiem četriem naktī,” atzina Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Rinalds Gūtpelcs. Nekādu starpgadījumu neesot bijis. Ikviens uzrunātais dalībnieks atzina, ka dažbrīd bijis grūti, bet svētku noslēguma pasākumi likuši aizmirst visu grūtumu un jau domāt par nākamajiem svētkiem. Jauniešu deju kolektīva „Tikai tā!” dalībniece Klinta Linde atzina: „Dziesmu svētki ir tāda kopības sajūta, ka es varu būt kopā ar citiem, kam patīk dziedāt un dejot. Tas ir pats svarīgākais, ka mēs varam būt kopā un ka esam vienoti.” Teksts un foto- Ieva Benefelde