Teātra svētki Nīkrācē

Teātra svētki Nīkrācē 6.aprīlī Nīkrāces atpūtas centrā pulcējās visi Skrundas novada amatierteātri uz amatierteātru svētku dienu. Svinīgajā atklāšanā sanākušos uzrunāja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere un svētku iniciatore Inga Ezeriete, kura pastāstīja par svētku simbolu- pēdu. Tā pēdos pa visu Skrundas novadu, katru gadu izlozes kartībā kāds no kolektīviem rīkos teātra svētkus. Dienas sākumā kolektīvu pārstāvji izlozēja, kurš kuram teiks labus vārdus svētku vakara noslēguma daļā. Pirms sākās izrādes, Inga aicināja visus nedaudz iesildīties gan ar vingrojumiem uz vietas, gan vienojoties kopīgā dziesmā.
Pirmie uzstājās Nīkrāces amatierteātris „Brinida” ar Andra Niedzviedža lugu „Trīsarpus atraitnes”, režisore Inga Ezeriete. Kolektīvam šī bija, kā paši teica, jubilejas reize- desmitā. Aprīļa beigās kolektīvs gaidīs skatītājus uz jauno izrādi, Aivara Bankas situāciju komēdiju „Meitiņa”.
Skrundas kamerteātris režisores Andas Birznieces vadībā skatītājus iepazīstināja ar Jozefa Nekriša traģikomēdiju "Ak, tu spoks tāds...!". Uz skatuves darbojās piecas daiļā dzimuma būtnes, bet stāsts nebija tikai par viņām…
Pēc izrādes, pusdienas pārtraukumā, svētku dalībniekiem bija iespēja paēst pusdienas skolas ēdnīcā. Paldies saimniecei Agrītei Borisai par gardo maltīti.
Pēcpusdienā pirmie uzstājās Rudbāržu amatierteātris režisores Mirdzas Pilskungas vadībā ar izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā” pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem. Šis kolektīvs var lepoties ar kuplu aktieru pulku, pavisam kopā 26 dalībniekiem. Izrādes laikā dzirkstīja joki, tika izdejotas lustīgas dejas. Tirgus un Lieldienu ainas kuplināja folkloras kopas „Kamenīte” dalībnieki kopā ar savu vadītāju Zentu Deni.  
Raņķu amatierteātris uzstājās ar Artura Vilka viencēlienu „Brīnumputns”, režisore Raimonda Vilmane. Komēdija stāsta par kolhoznieku ikdienu- sacensību kombainieru starpā gan uz lauka, gan mīlas frontē. Protams, bija arī precēta pāra nedienas- nestrādāšana un netikumi...
Pēdējie uzstājās Skrundas amatierteātris SAAN ar Baibas Jukņevičas joku lugu „Ak, šī skaistā lauku dzīve!”, režisore Inese Ceriņa. Lai arī šo izrādi bija daudzi jau redzējuši gan Skrundā, gan Nīkrācē, vienalga skatītāju smiekli nerimās līdz pat izrādes beigām. Kas tik nenotiek lauku sētā, it sevišķi, ja tajā par strādnieci ieradusies pilsētniece, kura no lauku darbiem neko nesaprot.
Svētku noslēguma daļā pēc pateicības vārdiem režisoriem un kolektīvu savstarpējās apsveicināšanās beidzot bija pienācis lozēšanas brīdis – kurš kolektīvs nākamgad uzņems kolēģus un rīkos novada amatierteātru dienu. Savu pirmo soli simboliskā akmens pēda pēdo pie Skrundas amatierteātra SAAN.
Liels paldies visiem! Paldies izturīgajiem un jaukajiem aktieriem! Paldies skatītājiem par lielo atsaucību un izturību tiem, kuri bija skatītāju rindās no paša rīta līdz pat noslēgumam!
Nākamgad tiekamies Skrundā!
Teksts- Inga Ezeriete
Foto- Svetlana Vaļule