1. septembra laiki Kuldīgas novada izglītības iestādēs Skrundā un Nīkrācē

1. septembra laiki Kuldīgas novada izglītības iestādēs Skrundā un Nīkrācē

1. septembra laiki Kuldīgas novada izglītības iestādēs Skrundā un Nīkrācē

  • Skrundas vidusskola - 9.00 (Skrundas vidusskolā)
  • Nīkrāces pamatskola - 10.00 (Nīkrāces pamatskolā)
  • Skrundas PII “Liepziediņš” - 11.00 (Iestādes pagalmā)
  • Skrundas Mūzikas skola - 14.00 (Skrundas kultūras namā)