Ābeces svētki O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Ābeces svētki O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 5.martā O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sākumskolai, it īpaši pirmajai klasei, bija svētki- Ābeces svētki. Šos svētkus rīko tad, kad 1.klases skolēni ir labi apguvuši Ābeces prasmes- zina burtus, ciparus un prot jau labi lasīt un ir gatavi to parādīt citiem. Lai pārliecinātos, ka viss ir apgūts labi, 4.klases audzēkņi un viņu klases audzinātāja Iveta Labunska bija sagatavojusi dažādus pārbaudījumus, kur katram pirmklasniekam individuāli bija jāveic uzdevumi dažādās vietās skolā - pieturās. Katrs 1.klases audzēknis veica ,,ekskursiju” pa pieturām, lai, paveicot visus uzdevumus, pierādītu sev un citiem, ka tiešām jau apguvis daudzas zināšanas un prasmes. Bija jāprot gan ar konkrētu burtu izdomāt vārdus un tos uzzīmēt, gan salikt savu vārdu ar jūras izskalotiem kociņiem, gan veidot teikumus, gan atpazīt tautasdziesmas, gan miltu bļodā atrast paslēptos burtiņus. Uzdevumi bija interesanti un skolēniem sagādāja patiesu prieku.
Otrajā pasākuma daļā sākumskolas un pirmsskolas skolēni pulcējās zālē uz nelielu koncertu, ko sniedza 1.klases audzēkņi. Viņi ar dzejoļu, dziesmu, zīmējumu un dejas palīdzību izstāstīja, kā viņiem veicies, apgūstot burtus, ciparus un lasīšanas prasmes. Katrs pirmklasnieks saņēma Lasīšanas sertifikātu. Mazos gaviļniekus sveica arī citi pasākuma dalībnieki gan ar interesantiem pārbaudījumiem, gan pašu veidotiem apsveikumiem.
 Nu visiem skaidrs, ka pirmklasniekiem ir pamatprasmes un viņi ir gatavi mācīties tālāk arī citas gudrības.
1.klases audzinātāja Dagnija Daiga Grundberga