Aicina iepazīties ar izstrādāto izglītības stratēģiju

Aicina iepazīties ar izstrādāto izglītības stratēģiju

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar SIA “Dynamic University” izstrādāto Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju.

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads. Izglītības nozares attīstības stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam (1. redakcija).

Dokumentā izvirzītas Kuldīgas novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes, noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni. Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns vidēja termiņa politikas īstenošanai.

Kuldīgas novada izglītības nozares stratēģijas publiskā apspriešana norisināsies 4. jūlijā plkst. 16.00 Kuldīgas novada domes lielajā zālē (Kuldīgā, Baznīcas ielā 1).

KULDĪGAS NOVADA IZGLĪTĪBAS NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA