Aicina vecākus. kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām pieteikties dalībai programmā

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām, Kuldīgas novada pašvaldība ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju par multimodālās agrīnās intervences programmas “STOP 4-7” īstenošanu novadā.

Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu. 

Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi.

Nodarbības notiks Kuldīgas 2. vidusskolā.