Aicinām izmantot iespēju mācīties mākslu un mūziku

Aicinām izmantot iespēju mācīties mākslu un mūziku

Kuldīgas novada Kuldīgā, Skrundā un Alsungā darbojas mūzikas un mākslas skolas, kas piedāvā bērniem un jauniešiem lieliskas iespēja apgūt mākslu un mūziku, tā sevi attīstot un iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Ja esat domājuši par iespēju

Aicinām izmantot iespēju apmeklēt mūzikas un mākslas skolu rīkotās konsultācijas un  atvērto durvju dienas. Topošajiem audzēkņiem un viņu vecākiem būs iespēja izstaigāt skolas telpas, iepazīties ar pedagogiem, kā arī uzzināt to, kādas mācību programmas var apgūt Kuldīgā, Skrundā un Alsungā.

Kuldīgas  mākslas skola

Kuldīgas  mākslas skolā uzņem audzēkņus sagatavošanas grupās (4-7 g.v.) un profesionālās ievirzes izglītīnas programmā “Vizuāli plastiskā māksla” (pēc 1. klases pamatizglītībā. Tālrunis informācijai: 27020568.

Atvērto durvju diena 20. maijā 16.00–19.00

Plašāk: https://kmhzv.kuldiga.lv/index.php/makslas-skola/

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola

Pieteikumus pieņem jau maijā. Tālrunis informācijai: 26021992; e-pasts: inguna.svara@kuldiga.lv

Konsultācijas: 1. – 2. jūnijā.

Iestājpārbaudījumi: 3. jūnijā. Informācija par iestājpārbaudījumiem: https://muzikasskola.kuldiga.lv/wp-content/uploads/2022/04/Iestajparbaudijums-.pdf

Plašāk: https://muzikasskola.kuldiga.lv/

Skrundas Mūzikas skola

Konsultācijas norisinās no 11. maija. Konsultācijām jāpiesakās pa tālr. 633 31354 vai 29642603. E-pasts: skrundasmsk@kuldigasnovads.lv

Atvērto durvju diena: 19. maijā, varēs iepazīties ar instrumentu spēles pedagogiem.

Jauno audzēkņu uzņemšana: 30. un 31. maijā 16.00–18.00 klavieru, vijoles, ģitāras, flautas, saksofona klasē.

Plašāk: https://www.facebook.com/skrundasms

Alsungas Mūzikas un Mākslas skola

Konsultācijas: katru darba dienu. Tālrunis informācijai: 29161533, e-pasts: alsungasmuzikasskola@apollo.lv .

Jauno audzēkņu uzņemšana klavieru, ģitāras un mākslas klasē notiks 30. un 31.maijā 14.00–17.00

Plašāk: https://www.facebook.com/muzika.maksla

Mūzikas un mākslas apguve palīdz bērna attīstībai. Mūzikas apguve palīdz attīstīt radošumu, valodu, spriestspēju, atmiņu, mērķtiecību, koordināciju, matemātisko domāšanu, dzirdi, iztēli. Tāpat tā palīdz attīstīt disciplīnu, veicina labu pašapziņu un rada sasniegumu sajūtu. Mākslas nodarbība arī veicina bērna emocionālo un intelektuālo attīstību. Māksla attīsta atmiņu un iztēli, kā arī prasmi izteikt savu viedokli, palīdz iepazīt skaistuma sajūtu. 

Laipni aicinām visus izmantot piedāvātās iespējas!