Aktualitātes skolotāju sagatavošanā LU

Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. PIELIKUMS Pielikumā aktuālākā informācija par studiju programmu „Skolotājs” un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skolotāju- mentoru profesionālā pilnveide” Latvijas Universitātē. LASĪT VAIRĀK Inese Pelnēna
LU Attīstības un plānošanas departaments
inese.pelnena@lu.lv
Tel. 22336334