Apspriež izglītības nozares stratēģiju

Apspriež izglītības nozares stratēģiju

4. jūlijā Kuldīgas novada pašvaldībā norisinājās Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 2022.-2028.gadam sabiedriskā apriešana, kurā ikvienam interesentam bija iespēja iepazīties ar SIA “Dynamic University” izstrādāto attīstības dokumentu.

Pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure, uzrunājot klātesošos, sacīja: “Man liels prieks, kaut arī salīdzinoši nelielā pulciņā, bet mēs esam raduši iespēju šobrīd satikties un nu jau pavisam pašā finiša taisnē runāt par ļoti svarīgu, būtisku un ar izglītības nozari saistītu dokumentu - Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju. Varētu teikt, ka tā ir pietuvojusies savam finišam, bet vēl šobrīd mums ir dažas svarīgas lietas, kas izrunājamas, un tādēļ ir šis pasākums, kurā visi interesenti ir aicināti piedalīties.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa izteica pateicību konsultāciju uzņēmuma SIA Dynamic University pārstāvei Līnai Dzenei un Ievai Šternai, kas izstrādāja Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju, sakot: “Šis process nav bijis viegls, tas ir bijis gana garš. Šodien mēs noskaidrosim visus jautājumus, kas mums vēl ir palikuši attiecībā uz stratēģiju. Un tad mēs varēsim virzīties un apstiprināt to domēs sēdē."

"No savas puses vēlētos dot ieskatu un atskatu, kā darbs noritēja, un, protams, īsumā prezentēt stratēģijas saturiskos akcentus. Katram bija dota iespēja atvērt, pārlasīt un pašķirstīt, līdz ar ko mēs varam veltīt laika sarunām un jautājumiem. Lai izstrādātu šo plānošanas dokumentu, darbs aizsākās 2021. gada septembrī. Tika veikts esošās situācijas izvērtējums. Pēc tam sekoja stratēģiskā daļa un rīcību plāns. Esošās situācijas izvērtējums bija visaptverošs, daudzslāņains un aptvēra izglītību, sākot no pirmskolas līdz pat mūžizglītībai un pieaugušo izglītībai. Un, protams, skatoties esošo Kuldīgas novada teritoriju, kāda tā ir pēc administratīvi teritoriālās reformas, sacīja SIA ““Dynamic University” pārstāve L. Dzene.

Pēc prezentācijas klātesošiem bija iespēja diskutēt un uzdot izstrādātājiem interesējošos jautājumus, uz kuriem L. Dzene, Ievai Šterna un S. Dubure sniedza atbildes.

Šis ir pirmais izglītības nozares attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras rezultātā tika apvienots Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads. Izglītības nozares attīstības stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam.