Apstiprināts Jaunmuižas pamatskolas projekta iesniegums

Jaunmuižas pamatskolai piešķirti 21 000 eiro lai iesaistītos Eiropas Savienības atbalstītajos projektos Comenius programmā. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir publicējusi Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 2011. gada konkursa Comenius apakšprogrammas aktivitāte "Comenius daudzpusējās partnerības" rezultātus. Apstiprināts Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolasprojekta iesniegums un piešķirts finansējums 21 000 eiro daudzpusējās skolu partnerības – divgadīgajam projektam 2011.-2013.gadam „Jauna pieredze valodu apmācībai: arhitektūra valodu mācīšanā.” Informāciju sagatavoja Inga Rence-Remte