A.Rūša piemiņas stipendijas pasniegšana - ieguvusi arī Skrundas 1. vidusskolas absolvente

2011./2012.akadēmiskajā gadā 12 studenti – dažādu Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedri - saņems Armīna Rūša piemiņas stipendijas, kuru kopējais apjoms ir 18 000 lati, vienam studentam paredzot stipendiju 1 500 lati akadēmiskajā gadā. Starp ieguvējām ir arī Skrundas 1. vidusskolas absolvente Baiba Rudzroga. Armīna Rūša stipendiju saņems septiņi Latvijas Universitātes (LU), trīs – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), viens Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un viens Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) students. LU studenti:
  • Vēstures un filozofijas fakultātes students Artūrs Rundzāns (studentu korporācija „Selonija”).
  • Juridiskās fakultātes un Datorikas fakultātes students Jānis Purmalis (studentu korporācija „Tervetia”).
  • Fizikas un matemātikas fakultātes studente Iveta Biukšāne (studenšu korporācija „Gundega”).
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Evelīna Petkeviča (studenšu korporācija „Dzintra”).
  • Vēstures un filozofijas fakultātes studente Guna Dancīte (studenšu korporācija „Varavīksne”).
  • Ķīmijas fakultātes studente Baiba Rudzroga (studenšu korporācija „Spīdola”).
  • Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studente Liena Tīdena (studenšu korporācija „Zinta”).
RSU studenti:
  • Medicīnas fakultātes students Reinis Dundurs (studentu korporācija „Lettonia”).
  • Rehabilitācijas fakultātes studente Rūta Kuzmane (studenšu korporācija „Daugaviete”).
  • Medicīnas fakultātes studente Elīna Jumtiņa (studenšu korporācija „Varavīksne”).
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes studenteKetija Broka (studenšu korporācija „Varavīksne”). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātesstudente Aiga Pabērza (studenšu korporācija „Staburadze”). Latvijas Universitātes Fonda administrētā Armīna Rūša piemiņas stipendija ir veltīta Dr. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai ir izveidojis mecenāts Roberts Rūsis un viņa dēls Armīns Kārlis Rūsis. „Vēlos kļūt par dabaszinātņu un IT skolotāju, jo savos skolas gados esmu piedalījusies dažādos pulciņos un aktivitātēs, kas saistīti ar ekoloģiju un vides aizsardzību. Man laimējās, ka Skrundas 1.vidusskola strādāja tik lieliski skolotāji, kas raisīja pozitīvu attieksmi pret dabas zinātnēm. Apzinos, ka skolotāja personībai ir būtiska loma, lai motivētu skolēnus apgūt mācību priekšmetu, tāpēc es vēlos kļūt par labu pedagogu un spilgtu personību, kas spētu motivēt skolēnus apgūt dabas zinātņu mācību priekšmetus. Mani mērķi saistībā ar izvēlēto profesiju ir: strādāt Skrundas 1.vidusskolā, kur pati reiz esmu mācījusies; popularizēt dabas zinātņu mācību priekšmetus skolēnu vidū ar dažādu tematisko pulciņu starpniecību un aktīvu dalību starptautiskos projektos un konkursos. Mani nākotnes mērķi ir nodibināt ģimeni un dzīvot senču mājās Skrundas novadā – vietā, kur es jūtos vislabāk,” norāda Baiba Rudzroga, LU Ķīmijas fakultātes studente, studenšu korporācijas „Spīdola” biedre. Uz vienu stipendiju pretendēja četri studenti. Pretendentus vērtēja komisija, kurā piedalījās mecenāts un studentu korporācijas „Lettonia” Filistru biedrības loceklis Roberts Rūsis, studenšu korporācijas „Daugaviete” filistre Ieva Lāce, studentu korporācijas „Fraternitas Lettica” Filistru biedrības loceklis Ziedonis Ūdris un komisijas priekšsēdētājs, studentu korporācijas „Fraternitas Cursica” Filistru biedrības valdes loceklis Valters Ščerbinskis. Armīna Rūša piemiņas stipendija tiks piešķirta jau sesto gadu, līdz šim izmaksātas jau 57 stipendijas studentiem no dažādām Latvijas augstskolām. Šogad stipendiātiem piepulcējas vēl 12 studenti. Informācija par LU Fondu: Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un par izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.   Papildu informācija:
Laine Dobulāne
LU Fonda komunikācijas speciāliste
Tālr. 672 44 120
E-pasts: laine.dobulane@fonds.lv
www.fonds.lv