Atvērto durvju dienas Skrundas Profesionālajā vidusskolā

20.martā un 11.aprīlī Skrundas Profesionālajā vidusskolā ATVĒRTO DURVJU DIENAS. Skrundas profesionālajā vidusskolā ir iespējams apgūt-

Uz pamatizglītības bāzes:
Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija- Ēdināšanas servisa speciālists, 3. profesionālās kvalifikācIjas līmenis, mācību ilgums- 4 gadi.

Kokizstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija- Būvizstrādājumu galdnieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 4 gadi

Būvdarbi
Kvalifikācija- Apdares darbu strādnieks, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums 3.gadi

Enerģētika un elektrotehnika
Kvalifikācija- Elektromontieris, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 3 gadi

Ar 8 klašu izglītību:
Ēdināšanas pakalpojumi ar pedagoģisko korekciju

Pamatizglītības iegūšana. Kvalifikācija- pavāra palīgs, 1. profesionālās
kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 2 gadi.

Ar 7 klašu izglītību

Būvdarbi ar pedagoģisko korekciju
Pamatizglītības iegūšana. Kvalifikācija- būvstrādnieks, 1. profesionālais kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 3 gadi.
SKRUNDAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Skrundas novads, Skrundas pagasts LV- 3326.
Tālrunis/fakss: 63336145, 63350030