Dizaina konkurss bērniem un jauniešiem - "Mans tautiskais T-KREKLS"

T-krekls ir ne tikai apģērba gabals. Tas ir simbols, ar kura palīdzību atpazīt savējos. Rīgas Latviešu biedrība aicina bērnus un jauniešus piedalīties dizaina konkursā „MANS TAUTISKAIS T-KREKLS”. Konkursa mērķis – rosināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautas etnogrāfiju un tradicionālo rakstu pielietojumu mūsdienās. Konkursam jāsagatavo: Ar roku vai datorgrafikā veidoti zīmējumi A4 (210x297mm) formātā, kuri derētu par apdruku T-kreklam. Jāievēro, ka zīmējums domāts krekla krūšu vai muguras daļai, un nav paredzēts apmaļu un piedurkņu apdrukai.   Zīmējumus konkursam jānosūta:  Pa parasto pastu līdz 1.maijam (pasta zīmogs), vai arī nododot dežurantam Rīgas Latviešu biedrībā Adrese: RLB Tautas tērpu kopa, Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050 vai elektroniski uz tautasterpukopa@gmail.com .pdf formātā līdz 10.maijam.   Iesniedzot darbus, klāt jāpievieno: Pavadvēstule, kurai jāsatur īss darba/idejas apraksts, kā arī informācija par autoru: vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija: tālrunis (paša vai vecāku), pasta un E-pasta adrese. Ja pievienotā informācija nebūs pilnīga, darbi netiks vērtēti.   Iesūtītie darbi tiks vērtēti 4 autoru vecuma grupās: -          līdz 6 gadu vecumam, -          7- 10 gadu, -          11-14 gadu, -          15-19 gadu.   Darbu vērtēšanas kritēriji:
  1. Latviešu etnogrāfiskā raksta elementu izmantojums;
  2. Izstrādātās skices saistība ar kādu no Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem (Vidzeme, Latgale, Kurzeme,  Zemgale  un Augšzeme) - apraksts tiek pievienots pavadvēstulē;
  3. Idejas oriģinalitāte;
  4. Kopējā darba kompozīcija.
  Žūrija: -    Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra tradicionālās kultūras eksperte Linda Rubena; -    RLB valdes priekšsēdētāja vietniece, etnogrāfiskās lelles „Saulesmeita” autore Ieva Nikoleta Dāboliņa; -    Tekstilniece, Latviešu tradicionālā tautas tērpa entuziaste Anna Gobzeme-Nulle; -    Rokdarbniece, seno tērpu un Latviešu tradicionālā tautas tērpa entuziaste, RLB biedre, biedrības „Senās vides darbnīca” Valdes locekle Madara Briede; -    Tekstilniece, rokdarbniece, latviešu tradicionālā tautas tērpa darināšanas meistare, seno (arheoloģisko) tērpu speciāliste un biedrības „Senās vides darbnīca” un biedre Dagnija Pārupe; -    Tekstilniece, ornamentikas pētniece, folkloriste, RLB biedre Inese Krūmiņa.   Balvas: Katras vecuma grupas uzvarētāji balvā saņems T-kreklus, kas būs apdrukāti ar viņu veidoto zīmējumu. Labākos iesūtītos darbus varēs apskatīt  no 1. līdz 30. jūnijam izstādē RLB telpās. Konkursa rezultāti tiks publicēti RLB mājas lapā līdz 30.jūnijam.   Kontaktinformācija: Anna Gobzeme, mob.t. 29474175, e-pasts tautasterpukopa@gmail.com Zināšanai! RLB Tautastērpu kopai ir tiesības iesūtītos zīmējumus izmantot pēc saviem ieskatiem!