Dzejas stunda Rudbāržos

Dzejas dienu mēneša noslēgumā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika Dzejas stunda, kurā piedalījās visi skolēni un vairāki skolotāji.
Šoreiz gatavošanās bija īpaša. Katram skolēnam no 5. līdz 9. klasei bija uzdevums un iespēja izveidot savu mīļāko dzejoļu izlasi, ietverot tajā arī savus paša sacerējumus. Zālē tika sarīkota krāsainu dzejas grāmatiņu izstāde.
Katrs skolēns un visi klašu kolektīvi kopā ar audzinātājām atdzīvināja atmosfēru ar košu ziedu kompozīcijām. Ceļā uz zāli gājām garām smaržīgam puķu paklājam.
Dzejas stunda šogad tika veidota divās daļās.
Pirmajā daļā visu deviņu klašu skolēni runāja Raiņa, Viļa Plūdoņa, Aspazijas, Friča Bārdas, Leonīda Breikša, Andreja Eglīša, Māras Zālītes, Māra Čaklā, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes, Maijas Laukmanes un Pētera Brūvera dzejoļus.
Daži audzēkņi, kā Monta Bikše, Emīlija Meija, Elīna Lasmane un Krišjānis Bite, uzdrošinājās iepazīstināt publiku ar pašu sacerētām rindām. Visi kopā nodziedājām divas Imanta Kalniņa dziesmas ar Raiņa vārdiem - „Zelta sietiņš” un „Mākonītis un mākonīte”.

Pasākuma otrā daļa notika četrās valodās. Latviski, krieviski, angliski un vāciski skanēja vesels ducis latviešu tautasdziesmu, ko skandēja 16 skolēni. Bet pavisam dzejas stundā uzstājās vairāk nekā puse skolas.
Dzīvu atbalsi guva direktora ierosinājums Dzejas stundas rīkot biežāk nekā reizi gadā. Teksts un foto- Maija Ancīte