„Dziesma manai paaudzei” Jaunmuižā

19.maijā Jaunmuižas pamatskolā notika gadskārtējais konkurss „Dziesma manai paaudzei” . Skatītāju un žūrijas vērtējumam tika rādīti 13 priekšnesumi, kurus bija sagatavojuši gan bērni no pirmsskolas grupām skolotājas Ilzes Arājumas vadībā, gan skolas bērni skolotājas Svetlanas Rudzītes vadībā. Starplaikos klātesošos priecēja viesi ar saviem priekšnesumiem. Konkursā Platīna disku saņēma Alita Keviša no 5.klases, Zelta disku un skatītāju simpātiju balvu saņēma Markuss Laenko un Raitis Mazuro no 2.klases, Sudraba disku – Kristaps Kevišs no 4.klases. Teksts- Inga Rence-Remte
Foto- Una Kārkliņa