Iegūst atzinību

23.novembrī Saldus Mūzikas skolā notika etīžu konkurss klavierspēlē jaunāko klašu audzēkņiem. No Skrundas mūzikas skolas konkursā piedalījās un atzinību ieguva Zanda Balandīna (skolotāja - Antra Zuntnere) Ziņo - Jānis Āboliņš, Skrundas mūzikas skolas direktors