Janvāra notikumi "Liepziediņā"

Janvāra notikumi

16. un 26. janvārī "Liepziediņa" vecākās grupas bērniem bija kārtējā viesošanās diena Rudbāržu bibliotēkā, kur mazos laipni sagaidīja bibliotekāre Mārīte Krūze. Bērni no mājām atnesa izlasītās grāmatas un izvēlējās, ko lasīt turpmāk. 

Janvāra pēdējā nedēļā bērni tradicionāli stāda no mājām atnestos sīpolus, lai eksperimentētu un vērotu, kādos apstākļos lociņi izaug vislabāk un kas ietekmē to augšanu. Bērniem patīk šādas aktivitātes, kur paši var darboties, eksperimentēt, pētīt.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja