Klavierspēles konkurss

19.aprīlī Dobelē notika V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4.klavieru klašu audzēkņu konkurss. Skrundas mūzikas skolas 3.klases klavierspēles audzēkne Zanda Balandīna (skolotāja Antra Zuntnere) ieguva III vietu.