Kuldīgas novada Nīkrāces pamatskolu turpmāk vadīs Dzintra Liekmane

Kuldīgas novada Nīkrāces pamatskolu turpmāk vadīs Dzintra Liekmane

Kuldīgas novada Nīkrāces pamatskolu no 5. jūlija vadīs Dzintra Liekmane, 30. jūnija Kuldīgas novada domes sēdē lēma Kuldīgas novada domes deputāti.

Dz. Liekmane Nīkrāces pamatskolā strādā kopš 1979. gada. Viņa ir vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāja, izglītību ieguvusi Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē, kā arī zināšanas papildinājusi dažādos kursos un semināros.

Septiņus gadus viņa vadījusi Skrundas novada vēstures un sociālo zinību apvienību. Pēdējos trīs gadus Dz. Liekmane ir bijusi projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (“Pumpurs”) koordinatore Nīkrāces pamatskolā. Papildus skolotājas darbam Dz. Liekmane organizējusi pārgājienus un sporta aktivitātes, iesaistījusi skolēnus valsts mēroga pasākumos. Pēdējo piecu mēnešu laikā Dz. Liekmane pildījusi Nīkrāces pamatskolas direktores pienākumus.

Domes sēdē pēc apstiprināšanas amatā jaunā direktore pauda apņemšanos attaisnot domes deputātu cerības un turpināt līdzšinējās direktores Anitas Sebežas iesāktos darbus. A. Sebeža darbu Nīkrāces pamatskolā beigs 4. jūlijā.  Viņai nesen pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā un videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu skolā un vietējā kopienā.