Lemj par pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darbu vasarā

Lemj par pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darbu vasarā

24. februāra domes sēdē deputāti lēma par to, kā šajā vasarā strādās pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas skolās. Lēmums pieņemts saskaņā ar iestāžu vadītāju priekšlikumiem, kas iepriekš apspriesti ar bērnu vecākiem un izskatīti iestāžu padomēs.

Četrās iestādēs pirmsskolas grupas turpinās strādāt visu vasaru, bet citas pirmsskolas iestādes un grupas sakarā ar bērnu skaita samazināšanos vasaras mēnešos, kā arī nepieciešamību plānot darbinieku ikgadējos atvaļinājumus vasarā noteiktu laiku nestrādās. Akūtas nepieciešamības gadījumā bērnus nodrošinās ar vietu citā pirmsskolas izglītības iestādē/pirmsskolas grupā uz laiku, kamēr iestāde vai grupa ir slēgta. Iestāžu vadītāji par pirmsskolas izglītības iestāžu/ pirmsskolas grupu slēgšanu uz laiku, kā arī iespējamām izmaiņām darba organizēšanā vasaras brīvdienās laikus brīdinās bērnu vecākus.

Vasaras brīvdienās bez pārtraukumiem strādās pirmsskolas grupas Ēdoles pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Kuldīgas 2. vidusskolas programmas realizēšanas vietās Kuldīgā un Rendā, Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā un pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”, kas no 1. augusta tiek iekļauta Alsungas pamatskolas sastāvā.

Savukārt pārējās pirmsskolas izglītības iestādes vasarā būs slēgtas šādos laikos:

  • PII “Ābelīte”, t.sk. programmas realizēšanas vietā Pelčos – no 18. līdz 31. jūlijam;
  • PII “Bitīte” – no 1. līdz 14. augustam;
  • PII “Cīrulītis”, t.sk. programmas realizēšanas vietā Deksnē – no 4. līdz 17. jūlijam;
  • PII “Liepziediņš” no 18. jūlija līdz 31. jūlijam;
  • Vilgāles sākumskolas pirmsskolas grupas programmas realizēšanas vietās Vilgālē un Snēpelē – no 27. jūnija līdz 24. jūlijam;
  • Vārmes pamatskolas pirmsskolas grupas – no 4. jūlija līdz 5. augustam;
  • Turlavas pamatskolas pirmsskolas grupas – no 27. jūnija līdz 29. jūlijam;
  • A. Meierovica Kabiles pamatskolas pirmsskolas grupas – no 1. jūnija līdz 5. jūlijam;
  • Laidu pamatskolas pirmsskolas grupas Sermītē – no 27. jūnija līdz 29. jūlijam;
  • Skrundas vidusskolas pirmsskolas grupas – no 1. līdz 31. augustam.