Lepojamies!

Lepojamies ar Skrundas vidusskolas skolēniem- Jāzepu Šinderu (12. kl.) - 2. posma valsts vēstures olimpiādē Saldū atzinība un dalība franču valodas olimpiādē vienīgajam novadu apvienībā, Alisi Žulpu (11.kl.) - 2. posma valsts vēstures olimpiādē Saldū - 1. Vieta, Kristiānu Solovjevu (9. kl.) - 2. posma valsts fizikas olimpiādē - 1. Vieta, Jolantu Gundegu Broku (9.kl.) - 2. posma valsts fizikas olimpiādē – atzinība, Baibu Kliemani (10.kl.) - 2. posma valsts fizikas olimpiādē - 3.vieta, 2. posma valsts matemātikas olimpiādē - 1. vieta. Paldies par dalību olimpiādēs arī Annijai Danenbergai (2 olimpiādes), Dagnijai Eversai, Jāzepam Šinderam, Kārlim Kliemanim, Sintijai Salminai, Evelīnai Mirbahai, Ievai Juzumai, Alisei Žulpai (2 olimpiādes), Zanei Stepanovai.