Mācību olimpiāžu rezultāti

Pirmais gada mēnesis mācību darbā iesācies ar intensīvu mācību priekšmetu olimpiāžu norisi. 2. posma valsts olimpiādes tiek organizētas gan Skrundas vidusskolā, gan novadu apvienībā Saldū, kur piedalās Skrundas, Saldus un Brocēnu novada skolas. Mācību olimpiāžu rezultāti Mūsu novada skolas arī pašas sagatavo un organizē novada olimpiādes. Novadu apvienības olimpiādes dod iespēju skolēniem un skolotājiem parādīt savas zināšanas un prasmes, savu sagatavotību lielākā konkurencē. Rezultāti, kuri jau zināmi vairākās olimpiādēs, iepriecina.
 Šobrīd jau aizvadītas mācību olimpiādes valodās- angļu, franču, krievu, kā arī latviešu valodā un literatūrā. Savas zināšanas skolēni parādījuši arī fizikā, bioloģijā un vēsturē. Savukārt Jaunmuižas pamatskola uzņēmusi novada vizuālās mākslas olimpiādes dalībniekus.
Informāciju sagatavoja- Dace Grāvele
 Foto- Inga Rence- Remte