Meža dienu aktivitātes Skrundā

Meža dienu aktivitātes Skrundā

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) arī šogad īsteno projektu Meža dienu 2020 ietvaros –  “Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai”.

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2020 aicināta pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.

Meža dienu 2020 moto: „Veidosim skaistu ainavu un domāsim par mežu kā teritorijas attīstības veicinātāju!”

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas vidusskolu šogad projekta ietvaros plāno izveidot Āra klasi pie Skrundas vidusskolas, savukārt laukuma izbūve tiks īstenota saviem spēkiem. No projekta līdzekļiem ir izgatavota aizslēdzama tāfele un soli, kur vienlaicīgi var apsēsties 20 skolēni. Āra klasi izmantos skolēni dažādu mācību priekšmetu apgūšanai svaigā gaisā.

1. oktobra rītā pie topošās āra klases pulcējās Skrundas vidusskolas skolēni, kuriem Valsts meža dienesta inženieris meža aizsardzības jautājumos Oskars Zaļkalns pastāstīja par sava darba specifiku un izaicinājumiem. Parādīja jauniešiem, kā notiek koku mērīšana un gadskārtu nolasīšana, kā arī par koku vērtību un mežkopības kā tautsaimniecības nozari nozīmi valsts ekonomikā. Atzīmēja arī to, ka svarīgi ir ne vien meži, bet arī parki pilsētās, kā tos pareizi kopt un saglabāt.

Informāciju sagatavoja: Viktorija Reine, Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatore