Mūsējo panākumi mūzikā

20.martā Saldus mūzikas skolā notika VIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi. Piedalījās Megija Jurdža (2.klase, II pakāpes diploms), Annija Elizabete Meija (7.klase, III pakāpes diploms). Abām skolotāja Sandra Nikovska. 22.martā Alsungas mūzikas skolā notika bērnu un jauniešu klasiskās ģitārspēles konkurss Latvijas Gada Ģitārists 2013. Kurzemes atlases kārta. Roberts Priediņš (3.klase,skolotāja Jolanta Brača) ieguva 1.vietu un tiesības piedalīties finālā Jelgavā 4.maijā.