Mūzikas skolas audēkņi piedalās konkursos

12.un13.martā Saldū notika VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkurss. Saksofonists Noels Šinders un flautiste Rūta Lākute ieguva atzinību, savukārt Sorenta Zaneriba ieguva pateicību. Skolotāja -Liesma Galla. Rinalds Strazdiņš (mežrags, III PAKĀPE), Mārtiņš Ludis Meija (eifonijs, III PAKĀPE), Kristaps Zīders (trompete, III PAKĀPE) . Skolotājs- Arvīds Petkus.