Mūzikas skolas audzēkņi piedalās klavierspēles festivālā

21.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā notika klavierspēles audzēkņu festivāls "Deju mozaīka". Skrundas mūzikas skolas audzēkņiem Ievai Zutei (skolotāja Antra Zuntnere) - pateicība un atzinība par interesantāko programmu, Laurai Keitai Danenbergai (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība un atzinība par labāko valša izpildījumu, Rihardam Koļesovam (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība par veiksmīgu piedalīšanos festivālā.