Nīkrāces pagastā veidos muzeju

Nīkrāces pagastā veidos muzeju Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”. Programmas mērķis- veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem. Šā gada martā 8.klases skolēni vienojās par inovatīvā projekta ideju, kuru īstenos un prezentēs skolā maijā. Kā eksperti projekta izstrādē un izvērtēšanā piedalīsies sadarbības uzņēmuma pārstāvji no Skrundas televīzijas.
 Būdami sava pagasta patrioti, Nīkrāces 8.klases skolēni sadarbībā ar Nīkrāces pagasta pārvaldi projektā nolēma sniegt savu ieguldījumu pagasta muzeja dibināšanā un izveidē. Muzejā tiks apkopotas vēsturiskas liecības, lietas, kuras saistās ar Nīkrāces pagasta vēsturi un attīstību. Tādēļ skolēni un Nīkrāces pagasta vadība lūdz iedzīvotāju palīdzību un atsaucību muzeja izveidē. Būsim pateicīgi katram iedzīvotājam, kurš varētu padalīties ar senām fotogrāfijām, atmiņām, vēstures liecībām un citām relikvijām, kas kaut kādā ziņā būtu saistītas ar Nīkrāces pagastu. Ja šie priekšmeti nav ideālā stāvoklī- tas nekas, jo tiem ir savs stāsts! Būsiet laipni gaidīti Nīkrāces pagasta pārvaldē vai zvaniet Benitai Lielāmerei (29378621, 63354554) vai Nīkrāces pamatskolas direktorei Svetlanai Rumpei (63354565), un mēs paši aizbrauksim pie Jums. Projekta realizācija būs Nīkrāces pagasta iedzīvotāju un viesu kopējais ieguvums.

Karjeras izglītību skolā koordinē karjeras konsultante Inga Pumpuriņa sadarbībā ar skolas direktori Svetlanu Rumpi, skolas pedagogiem, pašvaldības un programmas koordinatorēm Ingu Flugrāti un Dainu Ābeli.
Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam.
Teksts- Nīkrāces pamatskolas 8. klases skolniece Renāte Zvirbule
un karjeras konsultante Inga Pumpuriņa
  Foto- Renāte Zvirbule