Nīkrāces pamatskola iesaistījusies projektā

Nīkrāces pamatskola iesaistījusies projektā Sākoties jaunajam mācību gadam, Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”. Programmas mērķis – veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem. Programmā iesaistījušies Nīkrāces pamatskolas 7. un 8. klases skolēni. Šā gada 4.oktobrī Nīkrāces pamatskolā skolēni tikās ar uzņēmumu SIA „ Skrundas TV” žurnālisti Ievu Benefeldi un operatoru Alanu Perševicu, kā arī A/S „Skrundas muiža” personāla vadītāju Sanitu Ukavicu. Tikšanās laikā skolēni ieguva jaunu informāciju par televīzijas darba specifiku, profesiju daudzveidību un tajās nepieciešamajām prasmēm, skolēni tika iepazīstināti arī ar sižeta tapšanas smalkumiem. Savukārt A/S „Skrundas muiža” personāla vadītāja Sanita Ukavica pastāstīja par muižas vēsturi un muižā nodarbināto darbinieku profesiju daudzveidību. Skrundas muiža tikusi gan pārbūvēta, gan ir pārdzīvojusi divus pasaules karus, savā laikā muiža ir kalpojusi kā cietums, aptieka, internāts un skola. Šobrīd muiža ir pilnībā renovēta, un tā piedāvā pasākumu organizēšanu, atpūtu, konferenču telpu, banketu zāles un viesnīcu ar 12 augstas klases numuriem. Skolēni bija sagatavojuši savus jautājumus uzņēmumu pārstāvjiem.

Programmas īstenošanas laikā skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt darba vidi – viņi dosies uz uzņēmumiem, ievāks informāciju par interesējošām profesijām un katrs savā prasmju portfolio dokumentēs vizītes gaitu. Šis portfolio varētu būt kā priekšrocība dalībai skolēnu vasaras darba un citās jauniešu nodarbinātības atbalsta programmās. Programmas laikā paredzētas gan darbinieku „ēnošanas” aktivitātes, gan vizītes uz uzņēmumiem šā gada decembrī. 2013. gada februārī, balstoties uz uzņēmumā uzzināto un inovāciju atbalsta resursiem, skolēni veidos kopīgu klases projektu, kurā kā eksperti tiks pieaicināti uzņēmuma pārstāvji. Savukārt 2013. gada aprīlī uzņēmumi atkārtoti uzņems projekta programmā iesaistītos skolēnus.

Projekta gaitā paredzēts izveidot optimālu skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas sadarbības modeli karjeras attīstības atbalstam. Karjeras izglītību skolā koordinē karjeras konsultante Inga Pumpuriņa sadarbībā ar skolas direktori Svetlanu Rumpi, skolas pedagogiem, pašvaldības un programmas koordinatorēm Ingu Flugrāti un Dainu Ābeli. Teksts un foto- karjeras konsultante Inga Pumpuriņa