Novada skolēni aktīvi darbojas

21.novembrī notika Skrundas novada skolēnu domes sēde. Sēdes gaitā tika apspriestas iespējas par jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un ES programmās. Uzsvars tika likts arī uz novada jauniešu piesaistīšanu skolēnu domes darbam, kā arī ieskicētas idejas darbībai decembrī. Tika nolemts, ka domraksta konkursa darbi par tēmu "Latvijai 93" tiks izvērtēti un apbalvoti Ziemassvētku pasākumos novadu skolās. 25.novembrī skolēnu domes pārstāvji devās uz Kurzemes novada skolēnu pašpārvalžu forumu. Skrundas novadu pārstāvēja Beāte Perševica, Liene Liukiša, Lelde Preikša un Krišjānis Bite. Jauniešiem līdzi uz forumu devās arī konsultante Gunta Stepanova. Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī aktivizēt jauniešu iniciatīvu darboties pašpārvaldēs. Foruma gaitā jauniešiem vajadzēja strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija jāprezentē sava tēma. Skrundas novada jaunieši stāstīja par sadarbības veidošanu starp skolēnu pašpārvaldēm, kā arī par jauniešu motivāciju iesaistīties to darbā. Šo prezentāciju mērķis bija popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Liels uzsvars tika likts arī uz turpmāko sadarbību starp novadu pašpārvalžu skolām. Un, galvenais, saprast, ka būt pašpārvaldē - tas ir gods! Teksts - Liene Liukiša