Aktualitātes

Radošā skate ģitāras spēlē

Radošā skate ģitāras spēlē

2013. gada 12. aprīlī, 11:26
10.aprīlī Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notika Liepājas reģiona mūzikas skolu audzēkņu radošā skate Ģitāras spēlē. Tajā piedalījās arī Skrundas mūzikas skolas audzēkņi.
Projektu nedēļa Jaunmuižas pamatskolā

Projektu nedēļa Jaunmuižas pamatskolā

2013. gada 9. aprīlī, 09:40
No 15. līdz 19.aprīlim Jaunmuižas pamatskolā notiks projektu nedēļa Comenius projekta „Architeaching” ietvaros. Projekta nedēļas tēma- ARHITEKTŪRA.
Nīkrāces pagastā veidos muzeju

Nīkrāces pagastā veidos muzeju

2013. gada 8. aprīlī, 07:21
Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Mūzikas skolas audzēkņi piedalās klavierspēles festivālā

Mūzikas skolas audzēkņi piedalās klavierspēles festivālā

2013. gada 5. aprīlī, 08:49
21.martā Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolā notika klavierspēles audzēkņu festivāls "Deju mozaīka". Skrundas mūzikas skolas audzēkņiem Ievai Zutei (skolotāja Antra Zuntnere) - pateicība un atzinība par interesantāko programmu, Laurai Keitai Danenbergai (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība un atzinība par labāko valša izpildījumu, Rihardam Koļesovam (skolotāja Inese Krūmiņa) - pateicība par veiksmīgu piedalīšanos festivālā.
Mūsējo panākumi mūzikā

Mūsējo panākumi mūzikā

2013. gada 27. martā, 18:35
20.martā Saldus mūzikas skolā notika VIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi. Piedalījās Megija Jurdža (2.klase, II pakāpes diploms), Annija Elizabete Meija (7.klase, III pakāpes diploms). Abām skolotāja Sandra Nikovska.
Ziņas par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Ziņas par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

2013. gada 25. martā, 15:28
Matemātikas 2.posma valsts olimpiāde 9.-12. klasei Saldū:
Baiba Kliemane - 1.vieta
Piedalījās Sintija Salmina 9.kl. - 7.vieta
Alise Žulpa 11.kl. - 6.vieta
Sagatavoties palīdzēja skolotāja I.Bloka
Atvērto durvju dienas Skrundas Profesionālajā vidusskolā

Atvērto durvju dienas Skrundas Profesionālajā vidusskolā

2013. gada 18. martā, 11:58
20.martā un 11.aprīlī Skrundas Profesionālajā vidusskolā ATVĒRTO DURVJU DIENAS.
Aktualitātes skolotāju sagatavošanā LU

Aktualitātes skolotāju sagatavošanā LU

2013. gada 15. martā, 09:30
Latvijas Universitāte jau trešo gadu īsteno ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”, kura mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. PIELIKUMS
Mūzikas skolas audēkņi piedalās konkursos

Mūzikas skolas audēkņi piedalās konkursos

2013. gada 15. martā, 09:14
12.un13.martā Saldū notika VIII Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu audzēkņu konkurss. Saksofonists Noels Šinders un flautiste Rūta Lākute ieguva atzinību, savukārt Sorenta Zaneriba ieguva pateicību. Skolotāja -Liesma Galla.
Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS" Skrundas novadā

Vokālās mūzikas konkurss "BALSIS" Skrundas novadā

2013. gada 11. martā, 10:10
Saulainā 1.marta rītā Skrundas novada skolu vokālie ansambļi tikās Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, kur notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.kārta. Pavasarīgi izrotātajā skolas Varoņu zālē sabrauca ansambļi no Jaunmuižas, Nīkrāces, Rudbāržu pamatskolām un Skrundas vidusskolas, pavisam 6 kolektīvi.
Rudbāržos godina Oskaru Kalpaku

Rudbāržos godina Oskaru Kalpaku

2013. gada 8. martā, 21:36
8.martā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika gadskārtējais skolas un visas Latvijas varoņa pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākums „Pulkveža atgriešanās”. Tā bija kā pamācoša un interesanta vēstures mācības stunda visiem klātesošajiem. Pasākuma sākumā skolēnu un pašvaldības pārstāvji nolika ziedus pie piemiņas plāksnes- mūsu Rudbāržu Brīvības pieminekļa, kā kādreiz teicis skolas direktors Dzintars Strauts. Tad visi klātesošie vēlreiz kavējās vēstures atmiņās par pulkveža Kalpaka dzīves gājumu, kuru stāstīja skolas direktors.
Skrunda mūzikas skolas skolēni piedalās konkursā

Skrunda mūzikas skolas skolēni piedalās konkursā

2013. gada 8. martā, 09:46
6.martā Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā notika Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - klavierspēle audzēkņu konkursa Jaunais pianists II kārta.
Ābeces svētki O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Ābeces svētki O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

2013. gada 7. martā, 16:19
5.martā O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sākumskolai, it īpaši pirmajai klasei, bija svētki- Ābeces svētki. Šos svētkus rīko tad, kad 1.klases skolēni ir labi apguvuši Ābeces prasmes- zina burtus, ciparus un prot jau labi lasīt un ir gatavi to parādīt citiem.
Dalība olimpiādēs no 22.-28. februārim

Dalība olimpiādēs no 22.-28. februārim

2013. gada 4. martā, 17:18
22.februārī trīspadsmit Rudbāržu pamatskolas un Skrundas vidusskolas 5.-8. klašu skolēni piedalījās 2.posma valsts matemātikas olimpiādē Saldus 2.vsk. Rezultāti ir ļoti iepriecinoši: Elīza Janvāre (5.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Annija Kliemane (6.kl., Skrundas vsk.)- 1.vieta; Monta Bikše (6. kl., Rudbāržu psk.)- 3.vieta. Paldies par dalību olimpiādē Rudbāržu psk. skolēniem: Amandai Ostrovskai, Mārtiņam Ludim Meijam, Dārtai Meijai, Danijam Slugovičam, Dailai Ziņģei. Skrundas vsk. skolēniem: Sabīnei Baltavičai, Igoram Kristeram Bolsunovskim, Rūtai Lindei, Artai Kozjurai, Guntai Lankovskai.
Skrundas novada „zvaigznītes” iemirdzas konkursā „Esi zvaigzne!”

Skrundas novada „zvaigznītes” iemirdzas konkursā „Esi zvaigzne!”

2013. gada 27. februārī, 11:30
21.februārī Skrundas kultūras namā notika modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”, kuru organizēja Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu. VIDEO
Skrundas novada skolēnu panākumi olimpiādēs

Skrundas novada skolēnu panākumi olimpiādēs

2013. gada 26. februārī, 18:09
Novada skolu skolēni piedalījušies 5 starpnovadu un 1 novada mācību priekšmetu olimpiādē.
Skrundas vidusskolas skolotāja Inese Pickaine kopā ar 5. klases skolēniem sagatavojušies un piedalījušies konkursā „Skolēni eksperimentē”. Jāzeps Šinders uzaicināts piedalīties 3. posma valsts franču valodas olimpiādē Rīgā.
Modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”

Modes deju un popielas konkurss „Esi zvaigzne!”

2013. gada 19. februārī, 11:05
21.februārī pl.16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē notiks MODES DEJU UN POPIELAS KONKURSS „ESI ZVAIGZNE!”, kuru organizē Skrundas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Skrundas kultūras namu.
Lepojamies!

Lepojamies!

2013. gada 6. februārī, 09:02
Lepojamies ar Skrundas vidusskolas skolēniem- Jāzepu Šinderu (12. kl.) - 2. posma valsts vēstures olimpiādē Saldū atzinība un dalība franču valodas olimpiādē vienīgajam novadu apvienībā,
Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā

Raidījumā „Es un skola” stāstīs par karjeras izvēli un veidošanu jau skolas laikā

2013. gada 22. janvārī, 11:30
Piektais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts jaunai karjeras atbalsta programmai, kas ieviesta divdesmit piecās Latvijas skolās, savukārt sabiedrībā zināmas personības dalīsies pārdomās par savu karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu. Raidījums būs skatāms sestdien, 26. janvārī, pl.12.00 Latvijas Televīzijas 1.kanālā.
Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki

Skolēnu domes konkursā erudītākie rudbāržnieki

2012. gada 21. decembrī, 00:29
14.decembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada Skolēnu domes skolēnu konkurss „Zināšanas un atjautība kopā ar mums”. Konkursa mērķis ir vienot novadu skolu jauniešus un veicināt zināšanu apguvi par Skrundas novadu. Konkursā noskaidroja erudītākos skolu jauniešus zināšanās un aktivitātēs par Skrundas novadu un sabiedrībā notiekošiem procesiem.
Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā

Skolēni no Nīkrāces iepazīst darbu Skrundas muižā

2012. gada 20. decembrī, 23:53
Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Programmas mērķis– veicināt skolēnu profesionālo ievirzi un mācīšanos reālajai dzīvei, sadarbojoties skolai, pašvaldībai un uzņēmumiem.
Mūsējiem panākumi klavierspēles konkursā

Mūsējiem panākumi klavierspēles konkursā

2012. gada 6. decembrī, 00:33
5.decembrī Dobeles mūzikas skolā notika Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru klašu audzēkņu konkurss. 5.klavieru klases audzēkne Zanda Balandīna un 6.klavieru klases audzēkne Arta Anna Buķele (abām skolotāja Antra Zuntnere) ieguva III vietas. Apsveicam!
Lepojamies!

Lepojamies!

2012. gada 3. decembrī, 17:14
Lepojamies ar Skrundas vidusskolas 11. klases skolnieci Alisi Žulpu, kura 2.posma valsts bioloģijas olimpiādē Saldū ieguvusi 1.vietu! Paldies arī Annijai Danenbergai, Dagnijai Eversai un Jāzepam Šinderam par piedalīšanos šajā olimpiādē!
Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākumi novembrī

Rudbāržu bērnu un jauniešu centra pasākumi novembrī

2012. gada 17. novembrī, 14:06
Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiek ne tikai pagarinātā grupa, kurā bērni sagatavojas mācību stundām, bet sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēkas darbinieci Mārīti Kviesi notiek literāras pēcpusdienas.
Skrundas profesionālās vidusskolas skolēni Latvijas vēstniecībā Somijā

Skrundas profesionālās vidusskolas skolēni Latvijas vēstniecībā Somijā

2012. gada 16. novembrī, 22:53
15.novembrī Latvijas vēstnieks Somijā Juris Bone rīkoja pieņemšanu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai. Uz to bija aicināti vairāk nekā 300 viesi, kuru vidū Somijas valsts amatpersonas, politiķi, uzņēmēji, kultūras darbinieki, diplomātiskā korpusa pārstāvji, starptautisku uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas goda konsuli Somijā.
Skrundas novada skolēnu dome viesojas Durbē

Skrundas novada skolēnu dome viesojas Durbē

2012. gada 9. novembrī, 08:41
Naktī no 31.oktobra uz 1. novembri Ata Kronvalda Durbes vidusskolā notika skolēnu līdzpārvaldes rīkotais pasākums, kurā piedalījās arī Skrundas novada skolēnu dome.
Nīkrāces pamatskola iesaistījusies projektā

Nīkrāces pamatskola iesaistījusies projektā

2012. gada 6. novembrī, 16:53
Sākoties jaunajam mācību gadam, Skrundas novada Nīkrāces pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/10/IPIA/VIAA/002) apakšprogrammā „Karjeras atbalsta programma skolēniem”.
Aicina uz datorkursiem

Aicina uz datorkursiem

2012. gada 25. oktobrī, 07:50
No 29.oktobra līdz 2.novembrim Skrundas vidusskola Skrundas novada pašvaldības darbiniekiem, skolu skolotājiem, darbiniekiem, skolēnu vecākiem, vecvecākiem iespēja apmeklēt bezmaksas datorkursus (īsais kurss).
Veicinās vienaudžu lasītprasmi skolēniem no 5. līdz 7. klasei

Veicinās vienaudžu lasītprasmi skolēniem no 5. līdz 7. klasei

2012. gada 22. oktobrī, 16:40
Lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi un veicinātu skolēnu lasītprieku, no šī mācību gada 23 Latvijas skolās no piektās līdz septītai klasei ir uzsākta jauna programma „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes atbalstam 5.-7. klasei” jeb VIMALA. Sākot ar oktobri gandrīz 70 latviešu valodas un literatūras skolotāji ir iesaistījušies šīs programmas izmēģināšanā Latvijas skolās.
Skrundas vidusskola nominēta apbalvošanai ar „Draudzīgā aicinājuma” balvu

Skrundas vidusskola nominēta apbalvošanai ar „Draudzīgā aicinājuma” balvu

2012. gada 16. oktobrī, 21:45
„Draudzīgais aicinājums” ir skolu atbalsta kustība, kuras pamatā ir ideja par latviešu palīdzību savām skolām ar mērķi uzlabot izglītības līmeni un līdz ar to arī vispārējo labklājības līmeni Latvijā.