Par Kuldīgas novada Skrundas mūzikas skolas direktori ieceļ Antru Zuntneri

Par Kuldīgas novada Skrundas mūzikas skolas direktori ieceļ Antru Zuntneri

Kuldīgas novada domes deputāti 28. jūlija Kuldīgas novada domes sēdē par Kuldīgas novada Skrundas mūzikas skolas direktori iecēla Antru Zuntneri. Viņa darbu jaunajā amatā sāks 1. augustā.

A. Zuntnere ieguvusi augstāko izglītību J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, absolvējot klavieru nodaļu. Savulaik viņa arī absolvējusi Skrundas mūzikas skolu. Viņa regulāri papildinājusi savas zināšanas un prasmes kursos un meistarklasēs.

A. Zuntnerei ir liela darba pieredze kā klavierspēles pedagogam un koncertmeistaram. Vispirms viņa četrus gadus strādājusi Alsungas mūzikas skolā par klavierspēles skolotāju un Alsungas kultūras namā par koncertmeistari, bet kopš 1986. gada ir Skrundas mūzikas skolas klavierspēles skolotāja un koncertmeistare un Skrundas kultūras nama un Skrundas vidusskolas  koncertmeistare. Kopš 2021. gada 1. novembra A. Zuntnere pildījusi Skrundas mūzikas skolas direktora pienākumus.

Daudzi viņas audzēkņi pēc Skrundas mūzikas skolas absolvēšanas iestājušies mūzikas vidusskolās. Tāpat audzēkņi ar labiem panākumiem startējuši vietēja, valsts un starptautiska mēroga konkursos.