Pēdējais zvans O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 20. maijā skanēja pēdējais zvans 9. klases skolēniem. Šogad 9. klasi beigs deviņi skolēni, kuri svinīgajā skolas līnijā sveica savus skolotājus un skolas darbiniekus, sakot paldies par ieguldīto darbu viņu audzināšanā un izglītošanā. Devītklasnieki viņiem dāvināja pašu sarūpētas dāvaniņas, ko skolēni izgatavojuši savas klases audzinātājas Inas Meisteres vadībā. Arī paši topošie absolventi saņēma daudz sveicienu, kā arī veiksmes vēlējumu eksāmenos no visiem skolēniem un skolotājiem. Pēdējā zvana dienas noslēgumā notika tradicionālais jauno solistu konkurss „Ak, pavasar!”, kurā šogad bija gandrīz 30 dalībnieku, kas dziedāja gan solo, gan duetos, gan ansamblī. Šogad konkursā dziedāja tikai Raimonda Paula un Imanta Kalniņa dziesmas, jo šiem komponistiem šogad šis ir apaļas jubilejas gads. Konkursu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija skolotāji un vecāki. Dziesmas skolēniem palīdzēja sagatavot skolotājas Inita Ozola un Liene Alenceviča. Dziesmas skanēja dzīvespriecīgi, bija arī skolēnu veidoti šovi, kas koncertu padarīja ļoti interesantu. Aplausi skanēja nepārraukti, gan uzmundrinot mazos dziedātājus, gan parādot viņiem atzinību par izpildījumu. Paši labākie bija: 1. vietu, dziedot R.Paula un G.Rača dziesmu „Par to” , ieguva 4. klases skolniece Mišela Barsova. 2. vietu, dziedot R.Paula un M.Zālītes dziesmu „Vecais zābaciņš”, ieguva 4. klases skolniece Beāte Bauermeistere. 3. vietu, dziedot R.Paula dziesmu „Saule, Saule”, ieguva 7. klases skolēnu duets Laura Baltaiskalna un Krišjānis Bite – šis priekšnesums izcēlās ar labi veidotu un pārdomātu šovu. 4. vietu, dziedot R.Paula dziesmu „Putniņš uz zara”, ieguva 4. klases skolnieks Rinalds Strazdiņš, bet 5. vietu, dziedot R.Paula dziesmu „Neprātīgais vēlējums”, ieguva 4. klases skolnieks Edvards Miļeško. Bija arī kāds pārsteigums. To visiem sagādāja skolotāja Maija Ancīte, kas publikai nodziedāja savu mīļāko Imanta Kalniņa dziesmu ar Māra Čaklā vārdiem „Pomeranču vainadziņš”. Klātesošie viņu sveica ar nerimstošiem aplausiem.
Visi dalībnieki saņēma Goda rakstus un Pateicības par piedalīšanos, patiesu prieku mazajiem dziedātājiem radīja arī mūsu sponsores, veikala īpašnieces, Initas Austriņas dāvātie saldumi, ko viņa, kā katru gadu, bija dāsni ziedojusi mazo dziedātāju apbalvošanai.
Teksts - Aija Vanaga
Foto - Dagnija Daiga Grundberga