PII "Liepziediņš" pārbūve rit pilnā sparā

Vakar, 23. janvārī, PII “Liepziediņš” telpās notika iknedēļas būvsapulce, kurā piedalījās Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš, Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Zeberliņš, projektu vadības speciāliste Kristīne Vērdiņa-Jackeviča, SIA “Būvfirma Inbuv” valdes loceklis Toms Trubins un darbu vadītājs Jānis Kalniņš, SIA “AVA” pārstāvis Andris Solujevs, PII “Liepziediņš” vadītāja Dzintra Eglīte un SIA “Būves un Būvsistēmas” atbildīgais būvuzraugs Aldis Bitinieks.

Pasūtītāja un būvnieku pārstāvji kopā ar būvuzraugu apsekoja telpas, iepazīstoties ar paveiktajiem darbiem, būvdarbu gaitu, kā arī tika apspriesti turpmākie darbi.

Kā informēja SIA “Būvfirma Inbuv” valdes loceklis Toms Trubins, šonedēļ beidzas demontāžas darbi un tiks uzsākti montāžas darbi, kas saistīti ar tīkliem, ārējo pamatu betonēšanu, mūrēšanas darbiem, jumta maiņu. Kopā ar būvuzraugu tika apspriests darba process, gaita, ņemot vērā laikapstākļus. Informējot par darbu termiņiem, Toms Trubins norādīja, ka šobrīd viss notiek atbilstoši termiņam, ir pozīcijas, kur darbi paveikti ātrāk, līdz ar to apsteidzot plānoto grafiku.

Lai projekts tiktu veiksmīgi  iesākts un arī realizēts, 2017. gada 8. decembrī iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Inbuv&CMP” par pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”  ēku projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. 2018. gada februāra domes sēdē deputāti ar balsu vairākumu pauda atbalstu bērnudārza pārbūvei, apstiprinot aizdevuma ņemšanu Valsts kasē. Līguma kopējā summa ir 2 780 763 EUR. Papildu uzraudzību būvniecības laikā veiks Būvniecības valsts kontroles birojs, kas ir valsts pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un veic neatkarīgu būvdarbu valsts kontroli un būvju ekspluatācijas uzraudzību.

Būvniecības darbus plānots pabeigt š.g. augustā, lai jau septembrī PII “Liepziediņš” audzēkņi varētu iekārtoties jaunajās telpās.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste