Projektu nedēļa Jaunmuižas pamatskolā

Projektu nedēļa Jaunmuižas pamatskolā No 15. līdz 19.aprīlim Jaunmuižas pamatskolā notiks projektu nedēļa Comenius projekta „Architeaching” ietvaros. Projekta nedēļas tēma- ARHITEKTŪRA. Darbosimies grupās, kur iepazīsimies ar Jaunmuižas pagasta arhitektūru, celtniecībā izmantojamiem materiāliem, gatavosim paši dažādas celtnes - gan virtuālas, gan reālas. Projektā arī apgūsim pamatiemaņas darboties ar dažādām programmatūrām- Google Sketch Up 8, Windows Movie Maker, Microsoft Research Auto Collage, pētīsim savas dzīvesvietas, kā arī iepazīsimies ar pasaules arhitektūras sasniegumiem. Vairāk informācijas par projektu www.architeaching.ro Teksts - Evita Dureika, projekta koordinatore